Назва статті Окремі аспекти посади професійного судді
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2016
Сторінки [140-149]
Анотація

У статті досліджуються питання стандартів поведінки, професійної діяльності судді. Запропоновано законодавче закріплення в Україні вимог та критеріїв, які давали б можливість дати професійну оцінку спроможності судді виконувати професійні обов’язки ефективно, з урахуванням його професійних та особистих здібностей, що сприяло б підвищенню довіри до судового корпусу. Проаналізовано проблему дотримання незалежності судді, що має забезпечуватися за рахунок заходів правового захисту, матеріального і соціального забезпечення суддів.

Ключові слова судова влада, суддя, незалежність суддів, професійна придатність, стандарти поведінки суддів.
References