Назва статті Адвокатура Європейського Союзу в юридичному механізмі системи захисту прав людини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2016
Сторінки [90-98]
Анотація

У дослідженні порушуються питання захисту прав людини в Європейському Союзі. Аналізується співвідношення і гармонізація національних актів держав — членів ЄС з актами Євросоюзу в галузі захисту прав людини. Автор досліджує правове регулювання інституту адвокатури в ЄС. Аргументовано, що загальноєвропейський ринок юридичних послуг повинен базуватися на принципах вільного ринку, «здорової» конкуренції, доступу до можливості здійснювати адвокатську діяльність у різних державах — членах ЄС.

Ключові слова захист прав людини, правове регулювання, інститут адвокатури ЄС, адвокатура, вільний ринок, законодавство ЄС.
References