Назва статті Кримінально-судові докази: юридичне поняття чи дефініція?
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [26-35]
Анотація У статті аналізуються причини підтримки вітчизняними процесуалістами концепту легальної дефініції поняття «доказ». Автор висуває дослідницьку гіпотезу, що прихильники цієї ідеї переконані в існуванні такої собі містичної сутності процесуального доказу як основи для нормативного визначення поняття «доказ». На основі методологічного аналізу феноменів «поняття» і «дефініція» робиться висновок, що судові докази не мають сутності, а лише функцію бути знаковим репрезентантом певного factum probans. Завершується стаття висновками про те, що немає сенсу зберігати у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України легальне визначення процесуальних доказів (ч. 1 ст. 84), і пропонується прагматичний підхід, який відповідає сучасній європейській практиці правосуддя, до розв’язання цього питання.
Ключові слова докази, доказування, методологія, діяльність, поняття, дефініція, знак, факт, функція.
References