Назва статті Держава, влада, народ як категорії конституціоналізму
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [151-174]
Анотація У статті охарактеризовано феномени держави і державного органу, а також значення розподілу влад (поділу влади) за умов різних форм державного правління. Детально розглянуто інтегровані явища державного, народного і національного суверенітету, проаналізовано сучасні трактування державного суверенітету у контексті існування наднаціональних організацій, зокрема Європейського Союзу, і практикою делегування так званих суверенних прав. Акцентовано увагу на змісті і значеннях безпосередньої і представницької демократії.
Ключові слова держава, державний орган, розподіл влад, народ, демократія, безпосередня демократія, представницька демократія.
References