Назва статті Законодавство як об’єкт стратегічної екологічної оцінки
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [251-258]
Анотація У статті досліджуються питання стратегічної екологічної оцінки законодавства, що регулює відносини у сфері взаємодії суспільства і природи. Розглядається сутність законів екологічної спрямованості як своєрідних програмних документів, що визначають розвиток суспільства за певними екологічними правилами на перспективний період. Досліджується співвідношення законодавства та документів, що підлягають стратегічній екологічній оцінці у контексті вимог міжнародно-правових документів. Аналізується вітчизняне законодавство на предмет його здатності забезпечувати в Україні належну стратегічну екологічну оцінку проектів законів з питань охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки. Особлива увага приділяється аналізу загальнодержавних програмних документів з питань охорони довкілля, в яких оцінюється ефективність законодавства, містяться рекомендації щодо його подальшого удосконалення, а також законів, котрі передбачають експертну оцінку проектів законів з екологічних та інших питань. У статті доводиться, що в Україні існує правова база, удосконалюючи яку можна гармонізувати національне законодавство з приписами Протоколу щодо стратегічної екологічної оцінки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у питаннях стратегічної екологічної оцінки проектів законів. Аргументуються, зокрема, пропозиції щодо включення приписів зі стратегічної екологічної оцінки відповідних законопроектів до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» і у перспективі — у майбутньому законі про оцінку впливів на стан навколишнього середовища.
Ключові слова екологічне законодавство, стратегічна екологічна оцінка, стратегія екологічної політики, охорона навколишнього середовища.
References