Назва статті Правова природа Принципів щодо статусу національних установ 1991 р. (Паризькі принципи 1991 р.)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [147-158]
Анотація Автором обґрунтовується, що Принципи є міжнародними мінімальними стандартами, які держави повинні враховувати при створенні нових та вдосконаленні існуючих національних установ. У статті робиться висновок про те, що незважаючи на свій рекомендаційний характер, значну політичну і моральну вагу, Паризькі принципи 1991 р. мають певне юридичне значення для держав, оскільки останні без заперечень погодилися їх виконувати. У зв’язку з цим аналізується відповідність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вказаним Принципам та визначаються пропозиції щодо законодавчого врегулювання деяких аспектів його діяльності.
Ключові слова національна установа із захисту і заохочення прав людини, Паризькі принципи 1991 р., міжнародні стандарти в сфері прав людини, омбудсман, імплементація міжнародно-правових зобов’язань держав у внутрішнє право.
References