Назва статті Доктринальні джерела права в умовах глобалізації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [147-154]
Анотація У статті досліджуються загальні особливості розвитку доктринальних джерел права в сучасних глобалізаційних умовах. Зазначається, що в умовах глобалізації спостерігається тенденція посилення ролі та значення правової доктрини при вирішенні тих чи інших судових справ, особливо на міжнародному рівні. Способом вираження правової доктрини при цьому є насамперед доктринальне тлумачення правових норм, що засновується на відповідних принципах. Особливо така тенденція проявляється в контексті забезпечення захисту основоположних прав, свобод та законних інтересів людини. Автор підсумовує, що саме правова доктрина допомагає органічно поєднати соціокультурний контекст розвитку будь-якого суспільства з поступовою універсалізацією суспільного життя, що обумовлюється процесами глобалізації.
Ключові слова правова доктрина, доктринальне тлумачення, права і свободи людини, право, глобалізація, правова держава, принципи права.
References