АКТУАЛЬНА ТЕМАТИКА НА I ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

  • Доктрина природного права

співкоординатори – Микола Козюбра, Сергій Максимов

 

  • Юридична доктрина України як концептуальна політико-правова основа реформування суспільства і держави

координатор – Олексій Ющик

  • Інститут кримінальних проступків як новела кримінального законодавства України

координатор – Микола Панов

  • Інститут банкрутства в юридичній доктрині України

координатор – Борис Поляков

  • Інститут права власності в юридичній доктрині України

координатор – Інна Спасибо-Фатєєва

  • Доктрина корпоративного права

співкоординатори – Вікторія Рєзнікова, Олександра Кологойда