Назва статті Переосмислення «м’якого права» Європейського Союзу: нові виміри в конкурентному праві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 3/2013
Сторінки [125-132]
Анотація Стаття присвячена аналізу доктрини та практики реалізації «м’якого права» в Європейському Союзі (ЄС), яке стосується правил поведінки, втілених у юридично не зобов’язуючих актах. Процедури прийняття таких актів не визначені в установчих документах. Автор пропонує різні класифікації таких правових документів, які застосовуються на практиці. В статті визначені практичні механізми застосування актів «м’якого права», а саме ті, що застосовуються в сфері конкурентної політики ЄС. «М’яке право» стає основою для прийняття зобов’язуючих актів інституціями ЄС.
Ключові слова «м’яке право», Європейський Союз, джерела права Європейського Союзу, правові акти Європейського Союзу, конкурентне право.
References