Назва статті Вплив міжнародних договорів і практики Європейського суду з прав людини на розвиток криміналістики в Україні
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9710-4858 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAJ-1833-2020 Scopus ID 57210585918 chornous@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2021
Сторінки [77-90]
Анотація

Розвиток правової системи нашої держави спрямований на інтеграцію до світового та європейського співтовариства. Нині криміналістика активно розвивається, залучаючи інноваційні засоби, методи і прийоми до вирішення поставлених завдань. Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) входять до системи кримінального процесуального законодавства Україні і є новим джерелом розвитку науки криміналістики.

 Мета статті полягає у висвітленні особливостей впливу інтеграційних процесів розвитку правоохоронної системи держави на предмет науки криміналістики, і безпосередньо – впливу міжнародних договорів та практики ЄСПЛ на розвиток криміналістики в Україні.

За результатами дослідження встановлено, що міжнародні договори та практика ЄСПЛ визначають формування теоретико-методологічних, правових, праксеологічних засад науки криміналістики. Однією із форм виразу такого впливу є розроб лення та практична реалізація криміналістичних засобів, методів і прийомів розслідування кримінальних правопорушень, формування практичного “інструментарію” науки криміналістики з урахуванням міжнародного та європейського досвіду. Тлумачення міжнародних договорів України та практики ЄСПЛ дали змогу виокремити такі напрями впливу вказаних джерел на розвиток науки криміналістики, розроблення та практичну реалізацію криміналістичних засобів, методів і прийо мів: забезпечення захисту прав і свобод людини; розслідування кримінальних правопорушень із врахуванням кращого міжнародного та європейського досвіду; підвищення ефективності реалізації заходів міжнародного співробітництва під час кримінального провадження; забезпечення ефективного розслідування та судового розгляду справ про міжнародні злочини.

Підсумовано, що формування теоретико-методологічного підґрунтя криміналістики з урахуванням положень міжнародних договорів та практики ЄСПЛ є важливим для здійснення таких наукових криміналістичних досліджень, визначає зміст практичної правозастосовної діяльності, створює передумови для розроблення ефективних криміналістичних рекомендацій для практичних працівниківправоохо ронних органів. Дотримання положень міжнародних договорів та практики ЄСПЛ визначає допустимість криміналістичних засобів, методів і прийомів, є джерелом їх розвитку й удосконалення.

 

Ключові слова міжнародний договір; практика Європейського суду з прав людини; криміналістика; джерело; криміналістична рекомендація
References

Bibliography

Authored books

1. Kaplina O, Pravozastosovne tlumachennia norm kryminalno-protsesualnoho prava (Pravo 2008) (in Ukrainian).

2. Tsyhaniuk Yu, Teoretychni ta pravovi osnovy systemy kryminalnoho protsesu Ukrainy (Melnyk A A 2020) (in Ukrainian).

3. Veselskyi V ta in, Osoblyvosti provadzhennia dopytu pidozriuvanoho (obvynuvachenoho) z metoiu nedopushchennia tortur ta inshykh porushen prav liudyny: posibnyk (Nats akad vnutr sprav Ukrainy 2004) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Posibnyk zi zboru dokaziv dlia Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu (Min-vo z pytan tymchasovo okupovanykh terytorii ta vnutrishno peremishchenykh osib Ukrainy 2019) (in Ukrainian).

5. Piaskovskyi V (red), Kryminalistyka: pidruchnyk (2-he vyd, pererob i dopov, Pravo 2020) (in Ukrainian).

 

Journal articles

6. Chornous Ju, ‘Topical issues of investigation and trial by an international criminal court of cases of international crimes’ [2020] (27) 4 Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 268–81 <10.37635/jnalsu.27(4).2020.267-281> (in English).

7. Petryshyn O V, Petryshyn O O, Hyliaka O S, ‘The problem of non-implementation of the judgments of the European court of human rights in Ukraine in the context of the rule of law (methodological and comparative aspects)’ [2021] 2 (28) Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 17–24 <10.37635/jnalsu.28(2).2021> (in English).

8. Shepitko V, Shepitko M, ‘The role of forensic science and forensic examination in international cooperation in the investigation of crimes’ [2021] 1 (28) Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 179–186 <10.37635/ jnalsu.28(1).2021.179-186> (in English).

9. Zhuravel V, ‘Ob’iekt i predmet kryminalistyky’ [2017] 3 (90) Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 120–32 (in Ukrainian).

10. Stepaniuk R, ‘Deiaki perspektyvni napriamy rozvytku kryminalistyky v Ukraini’ (2017) 5 Forum prava 389–94 (in Ukrainian).

11. Chornous Yu, Hvozdiuk V, ‘Zasady provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii u konteksti praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ [2020] 1 (19) Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 95–101 <https://doi. org/10.33270/04201901.95> (in Ukrainian).

 

Theses

12. Butenko S, ‘Implementatsiia rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u kryminalne protsesualne zakonodavstvo Ukrainy u chastyni rehlamentatsii dosudovoho rozsliduvannia’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2014) (in Ukrainian).

13. Uvarov V, ‘Realizatsiia rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta norm mizhnarodnopravovykh aktiv u kryminalnomu protsesi Ukrainy’ (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2014) (in Ukrainian).

14. Shulha N, ‘Provedennia protsesualnykh dii u rezhymi videokonferentsii u kryminalnomu provadzhenni’ (dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

 

Conference papers

15. Shepit’ko V, ‘Izmenchivost’ kriminalistiki v XXІ veke i ee zadachi v sovremennyh uslovijah’ v Kryminalistyka XXI stolittia: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (2010) (in Russian).

16. Yukhno O, ‘Vykorystannia znan kryminalistyky u diialnosti orhaniv dosudovoho rozsliduvannia i diznannia u protydii zlochynnosti’ v International scientific and practical conference (Czestochowa, 2021) <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-074-2-71> (in Ukrainian).