Назва статті Становлення та загальна характеристика поняття «електронна комерція»
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [220-227]
Анотація У статті розглянуто історію становлення та загальну характеристику поняття «електронна комерція». За мету статті ставиться розкриття зміни підходів до термінологіч ного апарату, відображеного в нормативно-правових актах в історичному розрізі. Крім того, крізь призму нормативно-правових актів розкривається суть сучасного розуміння поняття «електронна комерція» та стан законотворчої роботи в цій галузі. Особливу увагу приділено застосуванню термінології у проектах законів, що зареєстровані у Верховній Раді України. Звертається увага на підходи науковців щодо розкриття термінології, що стосується електронної комерції. Також автор дає власне визначення поняття «електронна комерція».
Ключові слова Інтернет, електронний документ, електронний документообіг, цифровий підпис, електронна комерція, електронний бізнес.
References